+ 45 40 25 07 66

Life Balance
Tina Hou Marer - Terapi og rådgivning

Når værdifulde relationer skal styrkes

Psykoterapi, teenageterapi, parterapi og familierådgiving

Personlig udvikling

Individuel terapi er rejsen ind i os selv. Det er, når vi tør udforske og gå på opdagelse i os selv, og blive nysgerrige på, hvad der gør os til den person, vi er. Hvad er årsagen til, at vi reagerer, som vi gør, hvorfor kan visse situationer udfordre os mere end andre, hvad stiller vi op med de indre konflikter, vi har, og hvordan kommer der styr på tanker og følelser. Terapi hos mig tilbydes både til unge og voksne. Teenage-terapi er for dig som er mellem 13-19 år, og som ønsker et liv, hvor du selv kan træffe sunde og gode valg, så du bliver i stand til at elske dig selv, for den du er, og ikke for, hvad du gør.

Familieterapi og rådgivning

Der er ingen opskrift på en traditionel kernefamilie i dag. Familien har i dag mange konstellationer & sammen-sætninger, der er mor og far, dine og mine børn, fælles børn, bonusforældre, søskende, pap-søskende, halvsøs-kende, bedsteforældre og bonus- bedsteforældre. Det kan give mange udfordringer, og det kan være svært at navigere i, særligt for et barn, hvor forventninger, regler, normer, og kulturen indenfor familien skifter, og der kan være brug for hjælp udefra til at løse de indbyrdes konflikter, som opstår mellem barn og voksen, også for den ubrudte kernefamilie. Grænser kan være flydende, ikke respekteret, og konfliktniveauet kan være højt.

Parterapi

Ofte søger vi hjælp alt for sent. Blame-game kører for fuld udblæsning, eller endnu værre, vi er helt holdt op med at kommunikere med hinanden. Distancen mellem os bliver større og større, og det bliver sværere og sværere at bryde den situation, vi er havnet i, og vi tænker, at den eneste udvej er, at komme væk, skabe os et liv uden den anden. Parterapi og/PREP kursus kan hjælpe til at møde hinanden på ny. Du får hjælp til at gå på opdagelse i din partners verden, sådan som den ser ud for ham/hende, og du får større forståelse og indsigt i dine og din partners handlemåder og mønstre. Parterapi er ikke kun for jer, som står et konfliktfuldt sted, men også for jer, som gerne vil forebygge og videreudvikle jeres relation, og sikre at gnisten, samhørigheden og nærværet varer ved.

Bedre selvværd & selvtillid
Lavt selvværd påvirker i høj grad vores selvopfattelse, og svækker vores evne og tro på vores betydning i nære og betydningsfulde relationer. Det gør det, fordi selvværd udvikles i kontakten med andre. Det er her, vi bekræftes af vores værdi for den anden, mærker accept og ligeværdighed. At vi føler os betydningsfulde i relation til andre, er i høj grad med til at påvirke vores trivsel, evne til at udvikle os, og til at turde gå nye veje. Selvtillid skal ses som et supplement til selvværd, og handler om, at vi er gode til noget, at vi er noget, at vi har talent for noget, og vide det.

Selvmordstanker og selvmord

Selvmordstanker, selvmord og selvmordsforsøg rammer hårdt. Det gør det, fordi det stadig er et stort tabu i vores samfund, og ofte er det forbundet med stor skam og skyld, både for den som har selvmordstanker, og for de pårørende. Følelsen af utilstrækkelighed og mindreværd er ikke usædvanlige, og hvor går man så hen og får hjælp til sine tanker.